Tjänster

Vi arbetar med att undersöka, behandla och rehabilitera akuta och kroniska skador och smärttillstånd från rörelseapparaten. Tack vare våra olika kompetenser kan vi bemöta ditt behöv på bästa sätt. Utöver nedanstående behandlingsmetoder besitter vi även tjänster i kinesiotejping, TNS (transkutan neurostimulering) och NMES (neuromuskulär elektrostimulering). Individuellt anpassad träning efter dina behov är en del i behandlingen för att uppnå bästa resultat i rehabiliteringen. 

 

Manuell behandling

Innebär att vi med olika tekniker behandlar funktionsstörningar i muskler, leder och nervsystemet. Detta ger kroppen förutsättningar att bättre tillgodogöra sig rehabträningen. Behandlingar har sin grund i OMI och OMT vilka är vidar utbildningar inom ortopedisk medicin. 

McKenzie 

Är en metod för att diagnostisera och behandla smärta i framför allt rygg och nacke men även bra metod för andra leder. Metoden har sin grund i  att du som patient är aktiv i din egen behandling. Undersökningen följer en tydlig struktur där du som patient svarar på frågor och genomför enkla rörelser för att komma fram till en korrekt diagnos samt en lämplig behandling. Läs mer om McKenzie här.  

Uroterapi

Uroterapi innebär behandling av besvär i nedre urinvägarna hos både män och kvinnor. Behandlar av problem från tarm och blåsa exempelvis efter graviditet operationer eller annan behandlingar. 

Podiatri

Podiatri innebär diagnostisering och behandling av fot och vrist problematik. Behandlingen anpassas utifrån problematiken och kan exemplevis vara stötvåg, mauellatekniker,  olika former av tejpning och inlägg. 

Akupunktur

Kropps,  el och öronakupunktur vid smärta, klimakteriebesvär och inkontinens.

Artros skola

Artrosskolan innebär en individuell bedömning och individuellt träningsupplägg utefter dina behov samt två gruppträffar med teoretisk utbildning.  Målet med artrosskolan är att du ska få bättre kunskap om din diagnos, hitta välfungerande träning och lära dig egenvård. Vi arbetar med BOA (Bättre omhändertagande av patienter med artros) vilket är ett system för uppföljning av din behandling. Detta kommer du att bli erbjuden att delta i. Läs mer om BOA här.

Stötvågsbehandling

Behandling med radiell- och fokuserad stötvågsbehandling. Denna behandlingen används vid bland annat hälsporre, hälsenor, tennisarmbåge, hopparknä, löparknä etc.

Laser

Vi använder professionell medicinsk laser (Irradias MID-LITE 904). Den hjälper till att reducera smärta och inflammation. Laser används som en del i behandlingen av exempelvis axelbesvär, slämsäcksinflamtion, tennis och golfarmbåge.

Gång- och löpanalys och tillverkning av ortopediska inlägg

Cirka en gång i veckan finns Camp Pro Ortopedteknik på mottagningen. Camp Pro Ortopedteknik  utför avancerade gång och löpanalyser samt tillverkar specialanpassade inlägg. Läs mer på vad Camp Pro Ortopedteknik erbjuder här