Tjänster

Vi arbetar med att undersöka, behandla och rehabilitera akuta och kroniska skador och smärttillstånd från rörelseapparaten.

 

Manuell behandling

Innebär att vi med olika tekniker behandlar funktionsstörningar i muskler, leder och nervsystemet.

Detta ger kroppen förutsättningar att bättre tillgodogöra sig rehabträningen.

 

Uroterapi

Behandlar problem från tarm och blåsa.

 

Podiatri

Specialist på fotens problematik

 

Gång- och löpanalys och tillverkning av ortopediska inlägg

Gång- och löpanalys och specialanpassade inlägg genom Camp Pro Ortopedteknik.

De finns vissa dagar i våra lokaler. Läs mer på:

https://www.camppro.se/vad-vi-erbjuder/gang-och-lopanalys/

 

Akupunktur

Kropps och öronakupunktur vid smärta, klimakteriebesvär och inkontinens.

 

Individuellt anpassad rehabträning

Vi hjälper dig med träning som är anpassad till dina problem.

 

Stötvågsbehandling

Behandling med radiell- och fokuserad stötvågsbehandling.

Tex. Hälsporre, hälsenor, tennisarmbåge, hopparknä, löparknä etc.

 

Laser

Vi använder professionell medicinsk laser (Irradias MID-LITE 904). Den hjälper till att reducera smärta och inflammation.