Tjänster

Vi arbetar med att undersöka, behandla och rehabilitera akuta och kroniska skador och smärttillstånd från rörelseapparaten.

 

Manuell behandling

Innebär att vi med olika tekniker behandlar funktionsstörningar i muskler, leder och nervsystemet.

Detta ger kroppen förutsättningar att bättre tillgodogöra sig rehabträningen.

 

Uroterapi

Behandlar problem från tarm och blåsa.

 

Podiatri (specialist på fotens problematik)

Fot-, gång- och löpanalys.

Hjälp med korrigerande skoinlägg.

 

Akupunktur

Kropps och öronakupunktur vid smärta, klimakteriebesvär och inkontinens.

 

Individuellt anpassad rehabträning

Vi hjälper dig med träning som är anpassad till dina problem.

 

Stötvågsbehandling

Behandling med radiell- och fokuserad stötvågsbehandling.

Tex. Hälsporre, hälsenor, tennisarmbåge, hopparknä, löparknä etc.

 

Laser

Vi använder professionell medicinsk laser (Irradias MID-LITE 904). Den hjälper till att reducera smärta och inflammation.