Det är fritt vårdsökande och Du behöver ingen remiss för att gå till sjukgymnast. Vi samarbetar gärna med din husläkare.

Ett besök kostar 200:-. Högkostnadskort och Frikort gäller enligt Region Skånes avtal.

Återbud lämnas senast 24 timmar innan avtalad tid. Ej avbokad tid debiteras med 400:- enligt Region Skånes regler. Återbud går bra att lämna via vår telefonsvarare.

Vid första besöket hos din sjukgymnast på FysioTeamet får du först beskriva din sjukdomshistoria samt dina funktionsproblem.

Härefter görs en noggrann undersökning för att finna orsaken till besvären.

Efter undersökningen lägger vi upp en individuell behandlingsplan samt mål för behandlingen.

Förutom behandling ingår ofta hemövningar och/eller ett personligt individuellt anpassat träningsprogram.